A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sadovskyi, O. O., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Saeed, Jamshidi Far, University of Guilan
Saeid, Shakerian, Department of Sport Physiology, Ahvaz Shahid Chamran University
Sami, Aydoğan, Division of Sports Physiology, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Erciyes University
Samokih, I.I., Odessa National O. S. Popov Academy of Telecommunications

Ş

ŞAR, Nuriye Şeyma, High School of Physical Education and Sports, Mustafa Kemal Univercity

S

Sarıtaş, N., Sports Sciences Faculty, Erciyes University
Savchuk, A. N., Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev
Schenovsky, Y.I., Brest State University named after A.S.Pushkin
Sedova, O.O., Kharkov Humanitarian Pedagogical Academy
Sekban, G., Faculty of Sports Sciences, Department of Physical Education and Sports Teaching, Kocaeli University
Selcen, Korkmaz Eryılmaz, School of Physical Education and Sports, Cukurova University
Semanychyn, T.M., Prikarpatskiy National University
Senator, S.Yu., Moscow Social Pedagogical Institute

Ş

Şentuna, M., Faculty of Sports Sciences, Department of Sports Management, Adnan Menderes University
Şentuna, N., Faculty of Sports Sciences, Department of Sports Management, Adnan Menderes University

S

Serdyuk, D. G., Department of Physical Culture and Sports, Zaporizhzhya National University
Serebrjakov, A.M., Zhytomyr Military Hospital
Sereda, I.O., Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Sergienko, V.N., Sumy State Pedagogical University
Sergienko, V.N., Sumy State Pedagogical University after A.S. Makarenko
Sergienko, Y.P., National University of Tax Service of Ukraine
Serter, K., Faculty of Sports Sciences, Department of Sports Management, Marmara University
Setijono, H., Department of Sports Training Education, State University of Surabaya
Sevdalev, S.V., Francisk Skorina Gomel State University
Seyed, Reza Attarzadeh Hossini, Ferdowsi University of Mashhad
Seyyed, Sajjad Hosseini, University of Guilan
Shafiee, Shahram, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan
Shahram, Gholamrezai, Islamic Azad University
Shalar, O.G., Kherson State University
Sharifi, M., Department of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University
Shchepotina, N.Yu., Vinnytsya State Pedagogical University Named After Mikhaylo Kotsubinskiy
Shepelenko, T.V., Ukrainian State University of Railway Transport
Shesterova, L. E., Kharkov State Academy of Physical Culture
Shevtsov, A.V., Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health
Shpichka, T.A., National University of Food Technologies
Shuba, L.V., Zaporizhskiy National Technical University
Shuba, V.V., Prydniprovska State Academy of Physical Culture and Sports
Shul'ga, L.M., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Shypulo, I. P., Chernihiv National Pedagogical University
Shyryaeva, S.V., National technical University of Ukraine «Kharkov Polytechnic Institute»
Shytov, L.A., Brest State University named after A.S.Pushkin
Shytova, E.M., Brest State University named after A.S.Pushkin
Sidorov, L.K., Krasnoyarsk State Pedagogical University
Sidorov, L.K., Krasnoyarsk State Pedagogical University of V.P. Astafyev
Silici, S., Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology, Erciyes University
Singh, Virendra Kumar, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Skidan, A.A., Francisk Skorina Gomel State University
Sklyarova, N.A., National University of Physical Education and Sport
Skripka, I.N., Department of Theory and Methodology of Sport, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenka
Skrug, D.A., National Research University Belgorod State University
Skurikhina, N.V., Siberian Federal University
Skyriene, V.V., Lithuanian Sports University
Skyrta, O.S., Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport
Slavityak, O.S., Nikolayev National University
Smaylova, S.A., Zaporizhzhya National University
Sniras, S.A., Lithuanian Sports University
Sobko, I. N., Kharkov National Economic University
Sobko, I.N., Simon Kuznets Kharkov National Economic University
Sobko, I.N., Kharkov National Economic University
Sobyanin, F.I., National Research University Belgorod State University
Sohrab, Ghalegir, Sahand University of Technology
Sohrab, Ghalehgir, Sahand University of Technology
Sorokin, U.S., Donbass State Machine-Building Academy
Soronovich, I.M., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Sovenko, S.P., National University of Physical Education and Sports of Ukraine
Soyal, M., Physical and Sport College, Istanbul Gelişim University
Soyal, Mehmet, School of Physical Education and Sports, Sakarya University
SOYER, Fikret, Physical Education and Sports Science Faculty, Sakarya University
Soylu, M., Faculty of Health Sciences, Nutrition and Dietetic Department, Biruni University
Stankiewicz, B., Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Stankiewicz, Blazej, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Stankiewicz, Błażej, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Stasiuk, V.A., Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University
Stetsenko, A.I., Cherkasy National University
Strikalenko, E.A., Kherson State University
Suna, G., Educational Science Institute, Physical Education and Sports Education Department, Sakarya University
Supilo, I.P., Chernihiv national pedagogical T.G. Shevchenko’s University
Suprunovich, V.O., Cherkasy National University
Surovov, A.A., Kharkov Humanitarian Pedagogical Academy
Symonik, A. V., Department of Physical Culture and Sports, Zaporizhzhya National University
Symonik, A. V., Zaporizhzhya National University
Synytsya, S. V., Korolenko Poltava National Pedagogical University
Synytsya, T. O., Kondratyuk Poltava National Technical University
Szymczyk, D., Institute of Physiotherapy, University of Rzeszow