Method of estimation of technical preparedness level of baseballs aged 12-14 years

Authors

  • D.V. Agapov Tavricheskiy National University
  • V.F. Krovykov Tavricheskiy National University
  • U.G. Boyko Kirovograd Technical University
  • V.M. Hodorchenko Tavricheskiy National University

DOI:

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.156373

Keywords:

technical, preparedness, estimation, level

Abstract

The method of estimation of level of technical preparedness is developed for young baseballs. The scale of estimation of level of technical preparedness of sportsmen is formed on the method of sigmantion rejections. In an experiment took part 100 boys in age 12-14 years. The test of the program «Aquafina MLB Pitch was utillized, Hit & Run». The maximally attained indexes are certain on separate baseball skills. The level of development of technical preparedness is exposed after an experiment on the program: a test of «pitch» is 450 marks, a test of «hit» is 402 marks, a test of «run» is a 361 mark, indexes of general marks are 1043 marks. The comparative analysis of level of technical preparedness of baseballs of control and experimental groups is conducted. Authenticity of distinctions is proved between control and experimental groups on the followings criteria of technical preparedness: throw, blow at run.

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Agapov D.V., Syshko D.V. <i>Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu</i> [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2009, vol.4, pp. 3-6.</p>

<p>Agapov D.V., Syshko D.V., Pavlenko V.B. <i>Fiziceskoe vospitanie studentov </i>[Physical Education of Students], 2012, vol.1, pp. 3-7.</p>

<p>Venger V. M. <i>Struktura i diagnostika special'noj fizicheskoj podgotovlennosti bejsbolistov</i> [Structure and diagnostics of the special physical preparedness of baseball players], Cand. Diss., Kiev, 2002, 188 p.</p>

<p>Doroshenko E.Iu., Shalfieiev P.O. <i>Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu</i> [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2012, vol.4, pp. 63-67.</p>

<p>Kozina Zh.L. <i>Teoretiko - metodicheskie osnovy individualizacii uchebno-trenirovochnogo processa sportsmenov v igrovykh vidakh sporta</i> [Theoretical and methodical bases of individualization of educational training process of sportsmen in the playing types of sport], Dokt. Diss., Kiev, 2010, 45 p.</p>

<p>Krucevich T.Iu. <i>Metodichni rekomendaciyi dlia viznachennia fizichnoyi pidgotovlenosti shkoliariv metodom indeksiv </i>[Methodical recommendations for determination of physical preparedness of schoolchildren by the method of indexes], Kiev, Scientific World, 2006, p. 5</p>

<p>Maksimenko I.G. <i>Teoretiko-metodichni osnovi bagatorichnoyi pidgotovki iunikh sportsmeniv u sportivnikh igrakh</i> [Theoretical and methodical bases of long-term preparation of young sportsmen in sporting games], Dokt. Diss., Kiev, 2010, 44 p.</p>

<p>Matveev L.P. <i>Osnovy obshchej teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov</i> [Bases of general theory of sport and system of preparation of sportsmen], Kiev, Olympic Literature, 2002, 319 p.</p>

<p>Platonov V.N. <i>Obshchaia teoriia podgotovki v Olimpijskom sporte</i> [A general theory of preparation in Olympic sport], Kiev, Olympic Literature, 1997, 340 p.</p>

<p>Platonov V.N. <i>Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte</i> [The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, Olympic Literature, 2004, 808 p.</p>

<p>Jerry Kindall, John Winkin. <i>The Baseball Coaching Bible</i>. Human Kinetics. 2000, 384 p.</p>

<p>Bob Bennett. <i>The baseball drill book</i>. Human Kinetics, 2004, 311 p.</p>

<p>Schupak Marty. <i>Youth baseball drill</i>. Human Kinetics, 2010, 184 p.</p>

Downloads

Published

2013-04-28

How to Cite

1.
Agapov D, Krovykov V, Boyko U, Hodorchenko V. Method of estimation of technical preparedness level of baseballs aged 12-14 years. Physical Education of Students. 2013;17(2):3-10. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.156373
Statistics

Abstract views: 296 / PDF downloads: 528