Title (journal) Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej
=Physical education of the student of creative specialties. - 2009. - N 4.
Pages 104-109
Title (article) Physical culture and its efficiency for the students at the department of physical education of Syktyvkar State University
Authors Oskolkova
E.M.
kfv@syktsu.ru
Syktyvkar state university

Klimova
A.I.
kfv@syktsu.ru
Syktyvkar state university
]
Zyuzylkin
Y.S.
kfv@syktsu.ru
Syktyvkar state university
Annotation For increase of a learning efficiency by physical training at students it is necessary to modernize process of physical training in the higher school. In the capacity of the basic changes are necessary: enriching of material baseline, perfecting of the contents and forms of architecture of process of physical training, change of mutual relations «the teacher - the student». Sports orientation of students should become a necessary element of educational process in a subject «physical training». Gradual transformation of educational exercises on physical training in exercises of «sports culture» will allow to output educational process on a new qualitative level of preparation of the qualified specialists.
Key words student
physical training
culture
References

Ponomarev G.N., Hubbiev Sh.Z., Hismatullin P.A. Sovremennye podhody k sovershenstvovaniyu obrazovaniya v oblasti fizicheskoi kul'tury. // Sportivno-orientirovannoe fizicheskoe vospitanie - novaya pedagogicheskaya tehnologiya XXI v.: materialy V Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferencii / Pod. obsch. red. V.A. Glotova. - Syktyvkar. Izd-vo Komi ped. in-ta, 2009. - 221 p.

Volkova T.V. Samokontrol' v fizicheskom vospitanii studentov. - M., 2006. - 211 p.

Bal'sevich V.K. Sportivno- orientirovannoe fizicheskoe vospitanie: obrazovatel'nyi i social'nyi aspekt // Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury. -2003.-Vol. 5.- P. 19-22.

Il'inich V.I. Fizicheskaya kul'tura studenta i jizn'.- M.: Gardariki, 2007. - 200 p.

Kovalenko V.A., Krylova L.M., Savkin T.G. Zdorovyi obraz jizni v uchebnyh programmah VUZov: problemy i perspektivy // Zdorov'e i fizicheskoe sostoyanie naseleniya Rossii na rubeje XXI veka: materialy nauchno-prakticheskoi konferencii.- M., 1994. -P. 46-47.

PDF, full text
Table of Contents