Title (journal) Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej
=Physical education of the student of creative specialties. - 2008. - N 4.
Pages 9-16
Title (article) The principles of the forming saving culture as world vision orientation of the future specialists in the entire educational process structure in high school.
Authors Bashavets
N.A.
sport2005@bk.ru
Odessa institute of finances of the Ukrainian state university of economy and international trade
Annotation In the article are examined the principles of the forming saving culture as world vision orientation of the future specialists in the entire educational process structure in high school. We found four groups of principles of this process: principles that toward to the components of the educational process, principles that show the teachers activities, principles that are connected to the differences in pupils educational, principles, that are connected to controlling and estimating function of the education. In the base of our effort we used the principles of modern education that were worked out by I.D. Beh. The comprehension and studying of these principles helps the teacher get a certain position, according to which is possible to manage the above mentioned process better.
Key words principles
educational
world vision orientation
health saving
References

Beh I.D. Principi suchasnoi osviti //Pedagogika i psihologiya.-Vol.4, 2005.- "Pedagogichna presa," Kiiv.-160 p.

Bondar V.I. Didaktika.- K. Libid', 2005. - 264 p.

Goncharenko S. Ukrains'kii pedagogichnii slovnik.-Kiiv: Libid', 1997. -376p.

Dodonov B.I. V mire emocii. - K.: Politizdat Ukrainy. - 1987. - S.59-60.

Pedagogika: Ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov / Yu.K. Babans'kii, V.A. Slastenin, N.A. Sorokin i dr.; Pod red. Yu.K. Babans'kogo. - 2-e izd., dop. i pererab.- M., Prosveschenie, 1988. - 479p.

Psihologiya zdorov'ya. Fenomen zdorov'ya v kul'ture /O.S.Vasil'eva, F.R.Filatov - Rostov-na-Donu: OOO "Mini-Taiv," 2005. - 480 p.

Voronin Dmitro Yevgenovich Formuvannya zdorov'yazberigayuchoi kompetentnosti studentiv vischih navchal'nih zakladiv zasobami fizichnogo vihovannya //Disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata pedagogichnih nauk 13.00.07 - teoriya i metodika vihovannya, Herson - 2006. -225 p.

Kavalerov A.A. Cinnist' u sociokul'turnii transformacii: Monografiya. - Odesa: Astroprint, 2001. - 224p.

Solov'eva N. I. Zdorov'esberegayuschaya sistema obrazovaniya v obespechenii formirovaniya kul'tury zdorovogo obraza jizni uchaschihsya // Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata pedagogicheskih nauk 13. 00. 01 - obschaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya, Stavropol'. - 2005. -24p.

Furmanov A.G. Ozdorovitel'naya fizicheskaya kul'tura: Ucheb. dlya studentov vuzov / A.G. Furmanov, M.B. Yuspa. - Mn., Tesei, 2003. - 528p.

Shiyan B.M. Teoriya i metodika fizichnogo vihovannya shkolyariv. Chastina 1.- Ternopil': Navchal'na kniga - Bogdan, 2001. - 272p.

PDF, full text
Table of Contents