TECHNOLOGY OF PERFECTION TO TECHNICAL TACTICAL PREPAREDNESS OF SKILLED FOOTBALLERS IN MICROCYCLES OF COMPETITION PERIOD.

Authors Doroshenko E.Y.
doroe@rambler.ru
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine

Abstract Technology of perfection to technical tactical to preparedness of skilled footballers in the microcycles of preparation of competition process is considered. It is shown that for development of this technology key positions of general theory of preparation of sportsmen are used in Olympic and professional sport and technical tactical actions of players taking into account the internal and external parameters of the physical loading. Information of training process of footballers of youth composition of command Metallurgist (Zaporozhia) is utillized in research. It is analysed and generalized information of complex scientific group. The program of perfection of technical and tactical preparedness is developed. It is set that the use of this program will allow to optimize individual, group and command technical tactical preparedness of skilled footballers on the basis of account of parameters of playing actions and factors, a physical capacity.
Key words football; perfection; technique; tactic; preparedness; micro cycle; competition;
References Bulatova M. Sistema olimpijskogo obrazovaniia v Ukraine (1991-2006): metodologiia i prakticheskie rezul'taty [The system of olympic education in Ukraine (1991-2006): methodology and practical results]. Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlia vsekh [Modern olympic sport and sport for all], Gdansk, 2006, pp. 38-40.

Golovkov V.V. Faktory, obespechivaiushchie effektivnost' sorevnovatel'noj deiatel'nosti kvalificirovannykh sportsmenov v futbole [Factors, providing efficiency of competition activity of skilled sportsmen in football], Cand. Diss., Saint Petersburg, 2002, 24 p.

Kolotil'shchikova S.V. Programmirovannaia takticheskaia podgotovka zhenskikh basketbol'nykh komand [Programed tactical preparation of womanish basket-ball commands], Cand. Diss., Moscow, 2009, 28 p.

Kotov Iu.N. Kontrol' effektivnosti tekhniki broska v pryzhke gandbolistok razlichnoj kvalifikacii [Control of efficiency of technique of throw in the jump of handballers of different qualification], Cand. Diss., Moscow, 2009, 24 p.

Lisenchuk G.A. Teoretiko-metodichni osnovi upravlinnia pidgotovkoiu futbolistiv 7 - 16 rokiv [Theoretical methodical government preparation of footballers bases 7 - 16 years], Dokt. Diss., Kiev, 2004, 42 p.

Platonov V. N. Sport vysshikh dostizhenij i podgotovka nacional'nykh komand k olimpijskim igram. Otechestvennyj i zarubezhnyj opyt: istoriia i sovremennost' [Sport of higher achievements and preparation of national commands to the olympic games. Domestic and foreign experience: history and contemporaneity], Moscow, Soviet sport, 2010, 312 p.

Sluckij L.V. Upravlenie fizicheskoj podgotovkoj futbolistov na osnove kontrolia sorevnovatel'noj dvigatel'noj deiatel'nosti [Management physical preparation of footballers on the basis of control of competition motive activity], Cand. Diss., Moscow, 2009, 22 p.

Tiulen'kov S.Iu. Teoretiko-metodicheskie aspekty upravleniia podgotovkoj vysokokvalificirovannykh futbolistov [Theoretical methodical aspects of management preparation of highly skilled footballers], Dokt. Diss., Moscow, 1996, 44 p.

Shkrebtij Iu.M. Upravlinnia trenuval'nimi i zmagal'nimi navantazhenniami sportsmeniv visokogo klasu v umovakh intensifikaciyi procesu pidgotovki [A management the trainings and contention loadings of sportsmen of high class in the conditions of intensification of process of preparation], Dokt. Diss., Kiev, 2006, 40 p.

First page 47
Last page 54
Volume 4
Year 2012
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents