DOSAGE OF LOADING AT ELEMENTARY TRAINING TECHNIQUE OF RECEPTIONS OF GAME VOLLEYBALL OF TALL GIRLS 13-14 YEARS

Authors Selezneva O.V.
olychik.1983@mail.ru
Belgorod State National Research University
Victories str. 85, Belgorod, 308015, Russia

Serdyukov O.E.
olychik.1983@mail.ru
Belgorod State National Research University
Victories str. 85, Belgorod, 308015, Russia

Abstract Considered features of the elementary training technique basic the reception of playing volley-ball of tall girls. These intensities of implementation of exercises are resulted on physical and technical preparation. It is marked that the trainings loadings must be determined the followings indexes: intensity of work, volume (by duration) of work, duration and character of intervals of rest between separate exercises. It is set that on the first stage of teaching the index of intensity of implementation of exercises makes 100-120 shots/minute. It is marked that on the second stage this index makes 120-140 shots/minute. On the third stage - 140-160 shots/minute. In this period of exercise on physical preparation must be executed with maximal intensity.
Key words method; teaching; technique; volley-ball; girls; intensity; exercises; loading;
References Zhelezniak Iu.D. Volejbol [Volleyball], Moscow, Soviet sport, 2007, 112 p.

Zhelezniak Iu.D., Portnov Iu.M., Savin V.P., Leksakov A.V. Sportivnye igry [Sporting games], Moscow, Academy, 2002, 520 p.

Glebko T.V. Metodika tekhnicheskoj podgotovki iunykh volejbolistok na osnove razvitiia funkcional'nykh vozmozhnostej sensornykh sistem [Technique of technical training of young volleyball players on the basis of development of functionality of touch systems], Cand. Diss., Chelyabinsk, 2008, 21p.

Dovbysh V.I., Baranec P.A. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2009, vol.1, pp. 62-64.

Iermakov S.S. Obuchenie tekhnike udarnykh dvizhenij v sportivnykh igrakh [Teaching the technique of shock motions in sporting games], Kharkov, KATI Publ., 1996, 292 p.

Iermakov S.S., Martyshevskij K.K., Nosko N.A. Trenazhery v volejbole [Training apparatus in volleyball], Kiev, ISMO Publ., 1999, 160 p.

Iermakov S.S. Tekhnika udarov luchshikh volejbolistov Rossii [Technique of shots of the best volleyball players of Russia], Kharkov, KATI Publ., 2000, 64 p.

Kuramshin IU.F. Teoriia i metodika fizicheskoj kul'tury [Theory and method of physical culture], Moscow, Soviet sport, 2007, 464 p.

Sapin M.R., Sivoglazov V.I. Anatomiia i fiziologiia cheloveka [Anatomy and physiology of a man], Moscow, Academy, 2002, 448 p.

Kholodov Zh.K., Kuznecov V.S. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia i sporta [Theory and method of physical education and sport], Moscow, Academy, 2000, 480 p.

Khripkova A.G., Antropova M.V., Farber D.A. Vozrastnaia fiziologiia i shkol'naia gigiena [Age dependent physiology and school hygiene], Moscow, Education, 1990, 319 p.

First page 87
Last page 91
Volume 6
Year 2011
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents