PECULIARITIES OF SKI TECHNIQUE STUDYING ON THE BASIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES.

Authors Kamaeva O.K.
belik @ nm.ru
Kharkov National Academy of Municipal Economy
Kharkov, Ukraine

Kamaev B.O.
belik @ nm.ru
Kharkov National Medical University
Kharkov, Ukraine

Abstract The ways of improvement of methodic for increasing an accelerated training effectiveness for modes during ski movement were examined. In the article is given a consideration of entire method for training during ski technique performance. 18-20 years old female students of second year took part in the experiment. While elaborating the experimental program of training it was taken into consideration such indexes as coordinative, physical preparedness and level of student's activity. Effectiveness of improved methodic was determined by results of expert evaluation of technique and time over passing control distance. High effectiveness of adaptative training method was established.
Key words Training; skills; abilities; training methodic; action of moving; ski movement technique; adaptative methods;
References Gaverdovskij Ju.k. Obuchenie sportivnym uprazhnenijam: Biomekhanika. Metodologija. Didaktika / Ju.k. Gaverdovskij. - M.: Fis, 2007. - 912 p.

Dmitriev P.v. Antropnye principy v sovremennoj nauke i obrazovatel'nykh tekhnologijakh fizicheskoj kul'tury / P.v. Dmitriev.Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. - 2004. - vol. 12. - P. 2-9.

Kaloshina I.n. Personalizirovannoe obuchenie kak faktor razvitija umenij samoobrazovatel'noj dejatel'nosti studentov: avtoref. dip. na soisk. uch. step. kand. ped. nauk: spec. 13.00.01 Obshchaja pedagogika / I.n. Kaloshina. - Orenburg, 2000. - 14 p.

Kamaev O.i. Osobennosti ispol'zovanija kompetentnogo podkhoda v zdorov'eformirujushchikh tekhnologijakh v uslovijakh vuza / O.i. Kamaev, E.k. Kamaeva.Fizicheskoe vospitanie studentov. - 2010. - vol. 4. - P. 37-39.

Innovacionnye tekhnologii v professional'noj podgotovke sportivnogo pedagoga / L.i. Lubysheva, V.a. Machin.Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. - 2005. - P. 191-193.

Rabotin I.v. Innovacionnyj komponent pedagogicheskoj dejatel'nosti uchitelja fizicheskoj kul'tury / I.v. Rabotin.Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. - 2001. - vol. 2. - P. 22-24.

Ramenskaja T.i. Tekhnicheskaja podgotovka lyzhnika / T.i. Ramenskaja. Ucheb. prakt. posobie. - M.: Fis, 1999. - 264 p.

Sidorova T.v. Vikladannja lizhnogo sportu u VNZ sportivnogo profilju z urakhuvannjam sportivnoyi specializaciyi studentiv: avtoref. dip. na zdob. nauk. stup. kand. nauk z fiz. vikhov. i sportu / T.v. Sidorova. - Kharkiv, 2010. - 20 p.

Shaposhnikova I.i. Personalizacija procesu navchannja jak innovacijnij zasib pidvishchennja rivnja pidgotovki fakhivciv z fizichnoyi kul'turi i sportu / I.i. Shaposhnikova.Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik. - 2010. - vol. 4. - P. 29-32.

First page 46
Last page 48
Volume 3
Year 2011
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents