FACTORIAL STRUCTURE OF PHYSICAL AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF SPORTSMEN IN CHEERLEADING ON THE STAGE OF THE SPECIALIZED BASE PREPARATION

Authors Zinchenko I.A.
innasport2009@rambler.ru
National Law Academy of Ukraine
Kharkov, Ukraine

Abstract The leading factors of planning of technical and physical preparation are considered in the system of the long-term training of sportsmen. The structural components of training process are rotined. The indexes of physical and technical preparedness are set. In an experiment accepted participation 52 sportsmen in age 16-19 years. It is set that on the basis of factor analysis it is possible purposefully to pick up facilities and training methods. Also it is correct to determine correlation of their volumes for the different types of preparation.
Key words sportsmen; cheerleading; physical; technical; preparedness; factor; structure;
References Boliak A. A. Cherlideng. Pravila zmagan" A. A. Boliak, Iu. Iu. Krikun, I. M. Aukshikal"st. - Kiiv, 2005. - 82 p.

Godik M.A. Kontrol" trenirovochnykh i sorevnovatel"nykh nagruzok. M.A. Godik. - M.: FiS, 1980.

Denisova L. V. Izmereniia i metody matematicheskoj statistiki v fizicheskom vospitanii i sporte: uchebnoe posobie dlia vuzov L. V. Denisova, I. V. Khmel"nickaia, L. A. Kharchenko. - K. : Olimp. l-ra, 2008. - 127 p.

Eremin D.A. Faktornaia struktura fizicheskoj rabotosposobnosti iunykh basketbolistov D.A. Eremin Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury, 1981, vol. 8, s. 27-30.

Krikun. Iu. Iu Kharakteristika zmagal"noi diial"nosti sportsmeniv cherlidingu Iu. Iu. Krikun Slobozhans"kij naukovo-sportivnij visnik -Kharkiv : KhDAFK, 2009. - vol. 2.

Metodicheskie rekomendacii po formirovaniiu specificheskikh individual"nykh kachestv cheerleaders-grupp podderzhki sportivnykh komand: metod. pos. dlia pedagogov-instruktorov i trenerov [sost. S. A. Noskova]. - M.: MGSA, 2001. 28 p.

Mekhrikadze V.V. Faktornaia struktura trenirovochnoj nagruzki v sprinterskom bege V.V. Mekhrikadze, V.V. Brejzer Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury, 1984, vol. 6. p. 15-18.

Platonov V. N. Obshchaia teoriia podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte V. N. Platonov. - Kiev: Olimpijskaia literatura, 2004. - 808 p.

Rubin V.S. Osnovnye faktory, kharakterizuiushchie special"nuiu skorostno-silovuiu i tekhnicheskuiu podgotovlennost" bar"eristov V.S. Rubin Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. - 1978. - vol. 11. p. 16-18.

Uajtcheppel R. Uspeshnoe trenerstvo po cherlidingu R. Uajtcheppel. - N"iu-York : Kh"iumon Kinetiks, 1999. - 364 p.

Andy Field Discovering statistics using SPSS second edition - London : SAGE Publication Ltd, 2005 - 780 p.

First page 22
Last page 25
Volume 6
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents