THE ABILITY TO MAINTAIN THE BODY BALANCE IN THE STUDENTS OF DIFFERENT SPORTS SPECIALIZATION

Authors Jagiello W.
wjagiello1@wp.pl
Academy of Physical Education and Sport
Gdansk, Poland

Kalina Machey R.
wjagiello1@wp.pl
Academy of Physical Education
Katowice, Poland

Jagiello M.
wjagiello1@wp.pl
Academy of Physical Education and Sport
Gdansk, Poland

Abstract The aim of the study was to determine the ability to maintain the body balance in the 55 students of the Academy of Physical Education and Sport in Gdansk who specialized in different sports. To measure the dynamic balance the Kalina test was applied. Differentiation of the body balance in athletes depending on the type of sports specialization was revealed. The typology features and regulatory mechanisms of body balance in the students were analyzed.
Key words sports specialization; students; body balance;
References Bober T.: Identyfikacja przebiegu ruchuw cziowieka (identification of leaking of human movement). AWF Warszawa 1986, 134 p.

Golema M.: Biomechaniczne badania regulacji ruwnowagi u cziowieka (Biomechanical analysis of regulation of a man balance). Studia i monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrociawiu. Wrociaw 1981, zeszyt nr 2, 67 p.

Iagello V., Ziulkovska A.: Sposobnost" k sokhraneniiu ravnovesiia tela u chlenov muzhskoj sbornoj komandy Pol"shi po pulevoj strel"be. Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: naukova monografiia za redakciieiu prof. Iermakova S.S. Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), 2008, vol. 12, s. 141-145.

Kalina R. M., Gliniecka W., Jagieiio W.: Ocena poziomu ruwnowagi sportowcuw uprawiajvol.cych woltyierkk (the assessment of a level of a balance of sportsmen of equestrian vaulting). W: Cz. Urbanik (red): Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 2001, s. 183-196.

Raczek J., Mynarski W., Liach W.: Ksztaitowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolnoci motorycznych (improvement and diagnostics of coordinational movement abilities). Podrkczni dla nauczycieli, treneruw i studentuw. AWF w Katowicach 2002, 237 p.

Starosta W.: Rola koordynacji ruchowej w selekcji i treningu sportowym (the role of movement coordination in selection andsport training). W: M. Skiad (red.): Wybrane problemy doboru i selekcji w sporcie. Instytut Sportu, Warszawa 1985, s. 56-65.

Starosta W.: Motoryczne zdolnoci koordynacyjne. Znaczenie, struktura, uwarunkowania, ksztaitowanie (motive coordinating abilities. Sense, structure, conditionality, improvement). Mikdzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Instytut Sportu w Warszawie. Warszawa 2003, 368 p.

Starosta W., Pawiowa T.: Poziom wybranych zdolnoci koordynacyjnych u czoiowych zawodnikuw Polski w karate tradycyjnym (the level of selected coordinative abilities of the leading Poland sportsmen in traditional carate) . W. Sozasski H. (red): Efektywnozh systemuw szkolenia w ruinych dyscyplinach sportu.. Akademia Wychowania Fizycznego Juzefa Piisudskiego w Warszawie. Warszawa 2000, s. 19-22.

First page 79
Last page 82
Volume 6
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents