NEW APPROACH IN LEADTHROUGH OF EMPLOYMENTS ON PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS

Authors Tsybiz G.G.
marina6556@yandex.ru
Cherkassy State Technological University
Cherkassy, Ukraine

Gnidenko O.G.
marina6556@yandex.ru
Cherkassy State Technological University
Cherkassy, Ukraine

Chernysch N.I.
marina6556@yandex.ru
Cherkassy State Technological University
Cherkassy, Ukraine

Abstract The indexes of level of functional and physical development of students of basic and special medical group are considered. Directions individualization and optimization of the physical loadings are rotined. Psychological approaches are offered on employments on physical education. It is set that during the leadthrough of educational and training work it is necessary to spare the special attention age of people, their physical development and personal interest. The necessity of application of indexes of physical development of students is marked at control of intensity and duration of lessons.
Key words physical loadings; physical education; educational; group; special; medical;
References Samojlov N.G. Ul"trastrukturnye izmeneniia skeletnykh myshc pri fizicheskoj nagruzke u zhivotnykh raznogo vozrasta. N.G. Samojlov Arkhiv AGE., 1989. - vol.6. p. 37-41.

Samojlov N.G. Morfologicheskie osnovy adaptacii organizma. N.G. Samojlov Novosti sportivnoj i medicinskoj antropologii. M., 1990. - vol.2. p. 40-58.

Volkova M.I. Individualizaciia adaptacionnykh svojstv skeletnykh myshc pri razlichnoj dvigatel"noj aktivnosti. M.I. Volkova. - Kh1 s"ezd AGE Poltava, 1992. p. 49.

Meerson F.Z. Adaptaciia k stressovym situaciiam i fizicheskim nagruzkam. F.Z. Meerson, M.G. Prianichnikova. -M.: Medicina, 1988. - 265.

Nikitiuk B.A. Teoriia integrativnoj antropologii. B.A. Nikitiuk. - Moskva. 1995. p. 199.

Cybiz G.G. Izmeneniia urovnia funkcional"nogo i fizicheskogo razvitiia studentov Cybiz G.G., Kukhta I.P., Chernysh N.I. Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu. -Kharkiv, 2007. - vol.7. p. 154-157.

Cybiz G.G. Vliianie fizicheskikh nagruzok raznoj intensivnosti na perestrojku myshc goleni G.G. Cybiz Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: sb. nauchn. tr. pod red. Ermakova S.S. -Khar"kov, 2004. - vol.6. p. 96-102.

Gennadij Cibiz. Vpliv fizichnikh navantazhen" na morfofunkcional"nij stan organizmu. Gennadij Cibiz. -K.: KPP Drukar - Stal", 2002. - 334 p.

Cibiz G.G. Adaptaciia i perebudovi v organizmi pri trenuvanniakh. G.G. Cibiz Fizicheskoe vospitanie i sport v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh: integraciia v evropejskoe obrazovatel"noe prostranstvo Sb. st. pod red. Ermakova S.S. mezhdunarodnaia elektronnaia nauchnaia konferenciia. - Khar"kov: KhGDI, 2005. p. 252-256.

Cobbey I. Comprasion of long bones and verterbrae growing male cats: Rate of growth mineralisacions and uptake PY tetracikline at the organ level. Cobbey I., Klein K. Growth. Dev. And Aging.-1988.v.52.,N3.-P.151-156.

Sjostrom M. Endurance, what is it? Muscle morrhologi after an extermeky long distance run. Sjostrom M., Friden J., Ekblon B. Acta Physiol. Scand-1997, v.153, N3.-P.513-520. 27.

Cibiz G.G. Primenenie staticheskikh i dinamicheskikh fizicheskikh nagruzok pri trenirovkakh. G.G. Cibiz Fizicheskoe vospitanie i sport v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh 4-ia mezhdunarodnaia nauchnaia konferenciia. - Khar"kov-Belgorod-Krasnoiarsk:2008. -S. 123-126.

Cybiz G.G. Novaia koncepciia provedeniia zaniatij po fizicheskomu vospi-taniiu, fizicheskoj kul"ture i ukrepleniiu zdorov"ia naroda Ukrainy G.G. Cybiz Fizicheskoe vospitanie i sport v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh IV mezhdunarodnaia nauchnaia konferenciia. - Khar"kov-Belgorod-Krasnoiarsk:, -2010. -S. 144-148.

First page 74
Last page 78
Volume 6
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents