ORGANIZATION OF THE ADVANCED STUDY OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE FACULTIES OF HIGHER PEDAGOGICAL INSTITUTES.

Authors Kozina Zh.L.
zhaks_k@mail.ru
Kharkiv National Pedagogical University
Kharkov, Ukraine

Polischuk S.B.
zhaks_k@mail.ru
Kharkiv National Pedagogical University
Kharkov, Ukraine

Chuprina A.I.
zhaks_k@mail.ru
Kharkiv National Pedagogical University
Kharkov, Ukraine

Chornyy Yu.P.
zhaks_k@mail.ru
Kharkiv National Pedagogical University
Kharkov, Ukraine

Abstract Methods are considered teaching, stimulant independent creative and scientific work of students. The analysis of 10-years-old teaching work is conducted on the faculty of physical education on organization of the advanced study of students. Methods, arousal cognitive activity of students and their capacity for independent creative work, are offered. Analysable methods touch the features of presentation of printing phototypograph development of visual aids, methods of organization of the advanced study of students as integral system of institute of higher.
Key words students; evidentness; science; teaching; information. activity; independence;
References Al"madanat A. Effektivnost" uchebnykh zaniatij po basketbolu v vuze na osnove primeneniia nagliadnykh posobij: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk Al"madanat A. RGAFK. - M., 1996. - 20 p.

Bolons"kij proces u faktakh i dokumentakh (Sorbonna - Bolon"ia - Salamanka -Praga - Berlin) Upor. M.F. Stepko, Ia.Ia. Boliubash, V.D. Shinkaruk ta in. -Ternopil", 2003. - 60 p.

Volkov E.P. Vliianie metodov obucheniia i osobennostej vysshej nervnoj deiatel"nosti uchashchikhsia v usvoenii novykh dvigatel"nykh dejstvij. E.P. Volkov Fizicheskoe vospitanie detej i molodezhi: Respublikanskij mezhvedomstvennyj sbornik, vyp. vol.7. - Kiev, 1980. p. 59-64.

Edinstvo sporta i iskusstva kak proiavlenie masterstva [Poiarkov Iu.M., Kozina Zh.L., Kozin A.V. Lakhno E.G.] Slobozhans"kij naukovo-sportivnij visnik. - Kharkiv: KhDAFK. - 2008. - Vipusk vol. 4. p. 96-103.

Gosudarstvennaia politika v sfere obrazovaniia: global"ne i regional"nye aspekti Programma j mater. XI Mezhdunar. stud. nauch. konf. - Khar"kov: NU A, 2004. - 161 p.

Interviu Ministra osviti i nauki Ukraini V. Kremenia Den". - 2003. - 25 list.

Kozina Zh.L. Metody primeneniia sovremennykh informacionnykh tekhnologij dlia aktivizacii obraznogo vospriiatiia zanimaiushchimisia elementov tekhniki i taktiki v sportivnykh igrakh Zh.L. Kozina Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: naukova monografiia za redakciieiu prof. Iermakova S.S. - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), 2007. - vol. 1. p. 58-65.

Kozina Zh.L. Stimuliaciia samostoiatel"noj tvorcheskoj i nauchnoj raboty studentov kak odin iz osnovnykh elementov postroeniia uchebnogo processa po bolonskoj sisteme Zh.L. Kozina Slobozhans"kij naukovo-sportivnij visnik. - Kharkiv, 2005. - vol.8. p. 58-62.

Martin Gardner. Annotirovannaia Alisa . 2-e stereotipnoe izdanie Martin Gardner. - M.: Nauka, 1991. - 234 p.

Tvorchij aspekt u zastosuvanni v sportivnij praktici informacijnikh tekhnologij [Kozina Zh.L., Bludov O.Iu., Grigor"ev A.V., Iermakova T.S.] Slobozhans"kij naukovo-sportivnij visnik. - Kharkiv: KhDAFK. - 2007. - Vipusk vol. 12. p. 96-103.

First page 33
Last page 35
Volume 6
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents