THE EVALUATION METHOD OF SOME PHYSICAL QUALITIES OF BOXERS

Authors
Abstract Possibilities of determination of the special physical qualities of boxers are considered by a trainer. In an experiment 40 sportsmen took part in the of age 17 - 19 years. It is rotined that application of the offered trainer will be given by possibility to the trainer constantly to watch change in the special physical preparedness of sportsmen and to bring in urgent corrective in a training process. Resulted recommendation as evaluated by the special capacity of sportsmen.
Key words special physical qualities; training equipment; special probation; mesuares of quality;
References Boks. Uchebnik dlia institutov fizicheskoj kul"tury. Pod obshchej redakciej Degtiareva I. P. - M.: Fizkul"tura i sport, 1979. - 287 p.

Bushok G.F. Kurs fiziki: Navch. Posibnik u 2 kn. Bushok G.F., Levandovskij V. V., Piven" G. F. - K.: Libid", 1997. - 448 p.

Grinenko M. F. Trud, zdorov"e, fizicheskaia kul"tura. M. F. Grinenko , G. G. Sanoian. - M.: Fizkul"tura i sport, 1974. - 288 p.

Kurakov E. M. Pribor dlia izmereniia kolichestva udarov bokserov. E. M. Kurakov , M. V. Milekhin. - Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury, 1968. - vol.5. S. 22.

Kratkij spravochnik po khimii. 4 izd. Pod obshch. red. O. D. Kurilenko. - K.: Naukova Dumka, 1974. - 992 p.

Lejbovich F. A. Biodinamicheskie osobennosti udarov boksera. F. A. Lejbovich , V. I. Filimonov. - Boks. Ezhegodnik, 1978. - M.: Fizkul"tura i sport, 1978. - s. 6 - 9.

Nikiforov Iu. B. Ob odnom iz podkhodov k razrabotke testov po ocenke special"noj podgotovlennosti bokserov. Nikiforov Iu. B., Dzheroian G. O., Savchin M. P. - Boks. Ezhegodnik, 1975. - M.: Fizkul"tura i sport, 1975. p. 39 - 42.

Supov B. P. Ocherki sportivnoj deiatel"nosti bokserov. B. P. Supov. - M.: MIIT, 2004. - 324 p.

Stepanov A. S. Ob opredelenii special"noj rabotosposobnosti bokserov. - Boks. Ezhegodnik, 1975. A. S. Stepanov , V. P. Snigerev. - M.: Fizkul"tura i sport, 1975. p. 46 - 47.

Topyshev O. P. Nekotorye voprosy tekhniki udarov v bokse. O. P. Topyshev , G. O. Dzheroian. - Boks. Ezhegodnik, 1978. - M.: Fizkul"tura i sport, 1978. p. 9 - 11.

Filimonov V. I. Boks. Pedagogicheskie osnovy obucheniia i sovershenstvovaniia. V. I. Filimonov. - M.: INSAN, 2001. - 400 p.

First page 26
Last page 28
Volume 6
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents