EXPERT ESTIMATION OF WAYS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF MOTIVE ACTIVITY OF STUDENT YOUNG PEOPLE

Authors Anikeyev D. M.
dmitrii_anikeev@mail.ru
National University of Physical Education and Sport
Kiev, Ukraine

Abstract Basic aspects are examined by perfection of organization of motive activity of students. Leading specialists - 13 doctors of sciences, 13 candidates of sciences took part in research. Cited data questioning of experts on key questions of this problem. The perspective ways of improvement of organization of motive activity of student young people are set. Specified on the necessity of in-plant training teachers of physical education. Possibilities of creation are rotined fitness of clubs on the base of Institutes of higher with bringing in of money, administrative and other resources of businessmen.
Key words activity; physical education; student; fitness club;
References Apanasenko G.L. Evoliuciia bioenergetiki i zdorov"e cheloveka. G.L. Apanasenko. - Sankt-Peterburg: Petropolis., 1992. - 123 p.

Bal"sevich V.K. Koncepciia al"ternativnykh form organizacii fizicheskogo vospitaniia detej i molodezhi Fizicheskaia kul"tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. V.K. Bal"sevich. - 1996. - vol. 1. p. 23-25.

Griban G. Analiz stanu zdorovia studentiv vishchikh navchal"nikh zakladiv G. Griban, T. Kutek Sportivnij visnik Pridniprovia: Naukovo-teoretichnij zhurnal. -2004.- vol.7. p. 130-132.

Zakon Ukraini Pro fizichnu kul"turu i sport. [Elektronnij resurs].- Rezhim dostupu: http:zakon.rada.gov.ua

Kobza M.T. Fiziologichnij analiz vplivu zaniat" fizichnim vikhovanniam na adaptaciiu do fizichnikh navantazhen" ta zdorovia studentiv: Avtoref. dis. kand. biol. nauk. M.T. Kobza. - Simferopol", 2002. - 18 p.

Konstituciia Ukraini: Prijniata na piatij sesii Verkhovnoi Radi Ukraini 28 chervnia 1996 r. - K.: Presa Ukraini, 1997. - 80 p.

Koncepciia fizichnogo vikhovannia v sistemi osviti Ukraini. Zatverdzhena rishenniam kolegii Minosviti Ukraini vid 23.04.97r. protokol N 76-18

Korolins"ka S. V. Klubna forma organizacii fizichnogo vikhovannia u vishchikh navchal"nikh zakladakh: Dis... kand. nauk z fiz. vikhovannia i sportu: 24.00.02 L"vivs"kij derzh. un-t fizichnoi kul"turi. S. V. Korolivs"ka. - L., 2007. - 196 p.

Romanenko V. Stan zdorovia studentok vishchikh navchal"nikh zakladiv gumanitarnogo profiliu V. Romanenko, A. Drachuk Moloda sportivna nauka Ukraini: Zbirnik naukovikh prac" v galuzi fizichnoi kul"turi i sportu. Vip.8 - L"viv.: NFV Ukrains"ki tekhnologii, 2004. - Tom. 3. p. 30-36.

Sokolova N.I. Organizacionnye osnovy upravleniia zdorov"em na regional"nom urovne N.I. Sokolova Fizicheskoe vospitanie tvorcheskikh special"nostej: sbornik nauchnykh trudov. - Khar"kov. - 2003. - vol.4. p. 77 - 86.

Fizichne vikhovannia. Navchal"na programa z fizichnogo vikhovannia dlia vishchikh zakladiv osviti III i IV rivniv akreditacii. Zatverdzhena nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukraini 14.11.2003 r. - K., 2003. - 24 p.

First page 3
Last page 7
Volume 6
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents