TO THE PROBLEM OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES CAPABILITIES IN THE TRAINING PROCESS FOR TECHNIQUE OF MOTOR ACTIONS IN WRESTLING

Authors Tupeev Y.V.
khmeln@list.ru
Nikolaevskiy National University
Nikol'skaya str. 24, Nikolaev, 54030, Ukraine

Boyko V.F.
khmeln@list.ru
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine

Abstract Presents the generalized data about the information technologies capabilities in the system of scientific-methodical maintenance of sport training. The directions of efficiency increasing of training to technique of junior wrestler's motor actions are identified. The structure and capabilities of designed computer program "Champion" are presented. The prospective of innovation approaches to training of basic technique of junior wrestler's motor actions is identified.
Key words computer; multimedia; technologies; sport wrestling; training; technique;
References Andresen B. Bent. Mul"timedia v obrazovanii: specializirovannyj uchebnyj kurs Bent B. Andresen, Katia van den Brink; avtorizovannyj per. s angl. - 2-e izd., ispr. i dop. - M.: Drofa, 2007. - 224 p.

Gaverdosvskij Iu.K. Obuchenie sportivnym uprazhneniiam. Biomekhanika. Metodologiia. Didaktika Iu.K. Gaverdovskij. - M.: Fizkul"tura i sport, 2007. - 912 p.

Kashuba V., Panenko N. K voprosu ispol"zovaniia informacionnykh tekhnologij v sisteme podgotovki iunykh sportsmenov V. Kashuba, N. Panenko Aktual"nye problemy podgotovki rezerva v sporte vysshikh dostizhenij: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: v 2 t. red. kol.: M.E. Kobrinskij. - Minsk: BGUFK, 2009. - T.2. p. 14-18.

Nikitushkin V.G. Mnogoletniaia podgotovka iunykh sportsmenov: monografiia V.G. Nikitushkin. - M.: Fizicheskaia kul"tura, 2010. - 240 p.

Petrov P.K. Informacionnye tekhnologii v fizicheskoj kul"ture i sporte P.K. Petrov - M.: Academia, 2008. - 288 p.

Tupeev Iu.V. k voprosu optimizacii obucheniia tekhnike dvigatel"nykh dejstvij iunykh borcov. Iu.V. Tupeev Visnik Chernigivs"kogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu. - 2008. - Vipusk 54. p. 458-461.

Tupeev Iu.V. Analiz metodicheskikh podkhodov, ispol"zuemykh pri obuchenii tekhnike dvigatel"nykh dejstvij v sportivnoj bor"be Iu.V. Tupeev, V.F. Bojko Fizicheskoe vospitanie studentov: nauchnyj zhurnal. - Khar"kov, KhOONOKU, 2010. - vol.3. p. 116-121.

Tupeev Iu.V. Obuchenie tekhnike dvigatel"nykh dejstvij iunykh borcov vol"nogo stilia s ispol"zovaniem vozmozhnostej informacionnykh tekhnologij Iu.V. Tupeev KhII Mezhdunarodnyj nauchnyj kongress Sovremennyj Olimpijskij i paraolimpijskij sport i sport dlia vsekh : materialy konferencii. M.: Fizicheskaia kul"tura. 2008. T. 3. S. 212.

Fedorov A.I. Kompleksnyj kontrol" v sporte: teoretiko-metodicheskie, tekhnicheskie i informacionnye aspekty. A.I. Fedorov. - Cheliabinsk, 2004. - 131 p.

First page 67
Last page 69
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents