MEANS AND METHODS OF TEACHING HURDLING FOR CHILDREN 11-12 YEARS (CHILDREN AND YOUTH SPORTS SCHOOL)

Authors Nematov B.I.
ilhomjon54@mail.ru
Tashkent Regional Pedagogical College
Usuf Khas Khazhib str. 103, Tashkent, 700100, Uzbekistan

Abstract Expedience of application of general developing, special and basic exercises of hurdle-race is grounded. Facilities and methods of teaching and perfection a hurdle-race are certain. It is set that at teaching and perfection of technique it is expedient to differentiate the special and general developing exercises with integral competition motion. Selected exercise for development of mobility of joints and flexibility. The developed method allows to improve the level of development of power and speed capabilities. At the same time there is an increase of circumference of thorax, force of brush, vital capacity of lights.
Key words barrier; at run; exercises; physical qualities; facilities; efficiency; capacity; undercutting; barrier;
References Sejtkhalilov E.A. Ob obespechenii shirokogo razvitiia detskogo sporta v sel"skoj mestnosti E.A. Sejtkhalilov, A.M. Achilov Fan- sportga: zhurnal, UzGIFK, Tashkent, 2009. - vol.1. - S. 5-11.

Antropova M.V. Gigienicheskie predposylki normalizacii nagruzki uchashchikhsia, zakladyvaemye v bazisnyj uchebnyj plan M.V. Antropova, G.G. Manke Materialy konferencii. - Kolomna, 1997. - S 5-6.

Goloshchapov B.G. Principy razrabotki variativnogo komponenta shkol"noj programmy po fizicheskomu vospitaniiu B.G. Goloshchapov, L.A. Subbotkina Mat. konf. - Kolomna, 1998. p. 53.

Alabin V.G. 2000 uprazhnenij dlia legkoatletov. V.G. Alabin. - Khar"kov, 1994. - 120 p.

Artiushenko A.F. Issledovanie osnovnykh dvizhenij v bar"ernom bege i special"nykh begovykh uprazhnenij s parametrov bar"erami: avtoref. diss kand. ped. nauk. A.F. Artiushenko. - Kiev, 1973. - 22 p.

Bogdanov G.P. Tempy vozrastnogo razvitiia raznykh dvigatel"nykh kachestv shkol"nikov. G.P. Bogdanov Problemy zdorov"ia, fizicheskogo razvitiia i bezopasnosti detej i uchashchejsia molodezhi Severa. - Murmansk, 1993. p. 69-70.

Guba V.P. Individual"nye osobennosti iunykh sportsmenov. Guba V.P., Nikitushkin V.G., Kvashuk P.V. - Smolensk: TO inform.- komerch. Agentstva, 1997. - 219 p.

Bulanchik E.N. Formirovanie dvigatel"nykh navykov bar"eristov E.N. Bulanchik Fizicheskaia kul"tura v shkole, 1988. - vol. 5. p. 4-6.

First page 50
Last page 62
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents