METHOD OF DEVELOPMENT FORCE AT THE YOUNG GYMNASTS ON THE STAGES OF INITIAL AND SPECIALIZED PREPARATION

Authors Khudolii O.N.
tmfv@tmfv.com.ua
Kharkov National Pedagogical University
Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine

Abstract The terms of effective development of force are considered for young gymnasts on the stages of initial and specialized preparation. The models of urgent and moved aside training effect of the power loadings are certain for young gymnasts 7-13 years. It is set that the process of power preparation of young gymnasts can be separate on two stages. On the first stage by means of the concentrated power loadings the expressed decline of force of group of muscles is arrived at. On the second stage by means of favourable a display maximal efforts of loadings the increase of force of group of muscles is arrived at. Application of the power loadings of different orientation is given by possibility during 10-12 employments on 30-60% to increase force of group of muscles, shorten time of training on development of force in two times.
Key words young gymnasts; force; method; initial; specialized stage of preparation;
References Bochkov V.G. O vozmozhnoj matematicheskoj modeli normal"noj autokoagulogrammy cheloveka Bochkov V.G., Bogomolova E.K., Zhdanova L.I. Problemy gematologii i perelivaniia krovi. - 1976. - vol. 10. p. 50-53.

Verkhoshanskij Iu. V. Programmirovanie i organizaciia trenirovochnogo processa Verkhoshanskij Iu. V. - M.: Fizkul"tura i sport, 1985. - 176 p.

Gaverdovskij Iu.K. Slozhnye gimnasticheskie uprazhneniia i obuchenie im: Avtoreferat dis. d.p.n. Gaverdovskij Iu. K. - M.: GCOLIFK, 1986. - 33 p.

Dzhonson N. Statistika i planirovanie eksperimenta v tekhnike i nauka: Metody planirovaniia eksperimenta Dzhonson N., Lion F. - M.: Mir, 1981. - 510 p.

Zaciorskij V.M. Fizicheskie kachestva sportsmenov Zaciorskij V.M.- M.: Fizkul"tura i sport, 1970. - 200 p.

Ismail Abu Zejd A. Issledovanie effektivnosti uzkolokalizovannoj silovoj podgotovki pri osvoenii gimnasticheskikh uprazhnenij so specificheskoj strukturoj i tekhnikoj: Dis. k.p.n. Ismail Abu Zejd A. - M: 1978 - 269 p.

Lisenkov A.N. Matematicheskie metody planirovaniia mnogofaktornykh mediko-biologicheskikh eksperimentov Lisenkov A.N. - M.: Medicina, 1979. - 343 p.

Plokhinskij N.A. Biometriia Plokhinskij N.A. - M.: Izd. MGU, 1970. - 367 p.

Shlemin A.M. Sistema podgotovki iunykh gimnastov: Metodicheskoe posobie dlia studentov GCOLIFKa Shlemin A.M., Petrov P.K.. - M.: GCOLIFK, 1977. - 98 p.

First page 74
Last page 77
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents