THEORY OF SPORTING TECHNIQUE AND «SEMANTICS OF MOTIONS» - IN SEARCH OF CO-OPERATION

Authors Dmitriev S.V.
stas@mts-nn.ru
Nizhegorodskiy branch of the Sochi state university of tourism and resort business
Lower Novgorod, Russia

Mikhaylov Y.A.
stas@mts-nn.ru
Nizhegorodskiy branch of the Sochi state university of tourism and resort business
Lower Novgorod, Russia

Abstract Technology of the educational teaching motive actions is examined in a theory and practice of shotput. The biomechanics and psychological semantic mechanisms of organization of motions of pushrod of kernel are investigational. The methods of registration of electric activity of basic muscular groups of sportsmen of different qualification were used. Developed concept-terminology and methodological vehicle of research. It allows to perfect professionally-pedagogical credo of researchers.
Key words psychology; semantics; structure; motive actions; principles; methods; teaching;
References Gaverdovskij Iu.K. Obuchenie sportivnym uprazhneniiam: Biomekhanika. Metodologiia. Didaktika Iu.K.Gaverdovskij. - M.: FiS, 2007. - 912 p.

Dmitriev S.V. Smyslovoe proektirovanie sportivnykh dejstvij (ot modeli ob"ekta k modeli proekta). D.D Donskoj, S.V. Dmitriev Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. -1996.- vol. 1. p. 51-56.

Dmitriev S.V. N.A.Bernshtejn i razvitie otechestvennoj biomekhaniki. D.D Donskoj, S.V. Dmitriev Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. -1996. - vol. 11. p. 4-9.

Dmitriev S.V. Psikhosemanticheskie mekhanizmy upravleniia dvigatel"nymi dejstviiami cheloveka. D.D Donskoj, S.V. Dmitriev Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. - 1999. - vol. 9. p. 2-6.

Dmitriev S.V. XXI vek: dialog nauk i mirovozzrencheskikh pozicij v antropnykh tekhnologiiakh deiatel"nosti. S.V.Dmitriev Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. - 2000. - vol. 7. p. 2-7.

Dmitriev S.V. Antropnye principy v sovremennoj nauke i obrazovatel"nykh tekhnologiiakh fizicheskoj kul"tury. S.V.Dmitriev Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. - 2004. - vol. 12. p. 2-9.

Dmitriev S.V. Ot praksisa k logosu: mezhdisciplinarnye issledovaniia v sfere biomekhaniki sporta. S.V.Dmitriev Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury.- 2005. - vol.11. p. 45-52.

Il"in E.P. Psikhomotornaia organizaciia cheloveka. Uchebnik dlia vuzov.E.P.Il"in. - SPb.: Piter, 2003. -384 p.

Korenberg V.B. Osnovy sportivnoj kineziologii. Uchebnoe posobie V.B.Korenberg. - M, Sovetskij sport, 2005.- 232 p.

First page 15
Last page 25
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents