BASIC KINEMATICS DESCRIPTIONS OF SHOCK ACTIONS IN TAEKWONDO

Authors Adashevskiy V.M.
adashevsky@ukr.net
National Technical University of Ukraine "KhPI"
Frunze str., 21, 61002, Kharkiv, Ukraine

Iermakov S.S.
sportart@gmail.com
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Gritsyuk S.A.
adashevsky@ukr.net
National Technical University of Ukraine "KhPI"
Frunze str., 21, 61002, Kharkiv, Ukraine

Abstract Kinematics descriptions of shock actions of sportsman are certain in taekwondo. The biomechanics analysis of technique of motions is conducted. Calculation charts and mathematical model of shock action of sportsman are made. Kinematics descriptions of shock action are experimentally certain. It is set that duration of kick makes 0,07s, calculation maximal value of acceleration of foot - 25m/s*s. The maximal acceleration of foot on a sagittal ax made 17.5 m/s*s, on a longitudinal ax - 15 m/s*s. The ways of increase of force of blow are rotined by the indexes of speed and acceleration of links. Directions of perfection of technical trade of highly skilled sportsmen are presented.
Key words taekwondo; kick; kinematics; biomechanics; motion;
References Aleksander R. Biomekhanika: Per. s angl. R. Aleksander.- M.: Mir, 1970. - 339 p.

Glazer R. Ocherk osnov biomekhaniki Per. s nem. R. Glazer.- M.: Mir, 1988.- 128 p.

Laputin A.N. Biomekhanika fizicheskikh uprazhnenij. Laboratornye zaniatiia. A.N. Laputin. - K.: Vishcha shkola, 1976. - 88 p.

Metrologiia u sporti: Navchal"no-metodichnij posibnik dlia studentiv special"nostej fizichnogo vikhovannia ta sportu V.M.Adashevs"kij. - Kharkiv: NTU KhPI, 2010. - 76 p.

Prakticheskaia biomekhanika Pod red A. N. Laputina. - K.: Naukovij svit, 2000. - 298 p.

Podojnicin V.V. Taekvon-do, kikboksing: lajt-kontakt, ful-kontakt, ful-lou kik: Nachal"noe obuchenie. Sportivnoe sovershenstvovanie. V.V. Podojnicin. - Novosibirsk: Sovetskaia Sibir", 1997. - 134 p.

Romanenko M.I. Boks 2-e vidannia, doroblene j dop. M.I. Romanenko. - K.: Vishcha shkola. Golovne vidavnictvo, 1985. - 319 p.

Safonkin S.N. TAEKVON-DO. S.N. Safonkin. - SPb GAFK im. P.F.Lesgafta, 2001. - 182 p.

Teoreticheskie osnovy mekhaniki biosistem V.M. Adashevskij. - Khar"kov: NTU KhPI, 2001.- 258 p.

Choj Khong Khi. Taekvon-do. Choj Khong Khi. - M., 1993. - 763 p.

First page 3
Last page 5
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents