SUBSTANTIVE PROVISIONS OF PHYSICAL RESTORATION ARE IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Authors Zaytsev V.P.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Manucharyan S.V.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Kramskoy S.I.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Evsyutina V.B.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Abstract Restoration is active rest out of production, educational, scientific and sporting activity. It is directed on forming, renewal, strengthening and maintainance of health of man. It brings pleasure from this measure. Physical restoration is active rest. During rest facilities, forms and methods of physical culture, are used. The basic functions of physical culture are used in this process: medical biological, social cultural (educate) and social biological. During restoration the reasonable beginning and continuity of the conducted measures is taken into account; complex stage-by-stage approach; unity of valeological, restoration measures; social orientation; medical pedagogical control and self-control.
Key words physical restoration; higher educational establishment; concept methodology; facilities; functions; principles;
References Vydrin V.M. Fizicheskaia rekreaciia - vid fizicheskoj kul"tury V.M. Vydrin Kul"tura fizicheskaia i zdorov"e. - 2004. - vol. 2. p. 18-21.

Ermakov S.S. Operativnost" predstavleniia informacii - osnova povysheniia kachestva nauchnykh issledovanij S.S. Ermakov Zdorov"esberegaiushchie tekhnologii, fizicheskaia reabilitaciia i rekreaciia v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh: 2-ia mezhdunar. nauch. konf. - Belgorod - Krasnoiarsk - Khar"kov: KhGADI, 2009. p. 40-42.

Zherdev V.N. Organizaciia fizicheskoj rekreacii v Voronezhskoj oblasti sredstvami turizma V.N. Zherdev, T.V. Ziazina Kul"tura fizicheskaia i zdorov"e. - 2004. - vol. 1. p. 57-59.

Zajcev V.P. Rekreaciia: problema, poniatijnaia metodologiia, vospitanie i obrazovanie studentov V.P. Zajcev, S.I. Kramskoj, S.V. Manucharian Kul"tura fizicheskaia i zdorov"e. - 2007. - vol. 2 (12). p. 22-25.

Lotonenko A.V. Fizicheskaia rekreaciia dlia zdorov"ia cheloveka i vosstanovleniia rabotosposobnosti sportsmenov A.V. Lotonenko, V.V. Trunin, A.V. Kozlov, G.R. Gostev i dr. Kul"tura fizicheskaia i zdorov"e. - 2005. - vol. 2 (4). p. 7-10.

Platonov V.N. Sokhranenie i ukreplenie zdorov"ia liudej - prioritetnoe napravlenie sovremennogo zdravookhraneniia V.N. Platonov Sportivnaia medicina. - 2006. - vol. 2. - S. 3-14.

Smorodinov A.S. Fizicheskaia rekreaciia kak sredstvo sokhraneniia i ukrepleniia zdorov"ia studentov A.S. Smorodinov, V.I. Smorodinova Kul"tura fizicheskaia i zdorov"e. - 2004. - vol. 1. p. 30-32.

Fizicheskaia reabilitaciia: Uchebnik Pod obshchej red.prof. S.N. Popova. - Rostov nD: Feniks, 2005. p. 5-19.

First page 46
Last page 48
Volume 1
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents