VALUATION EFFICIENCY OF STIMULATION SUBSIDIARY MEANS APPLICATION TO PERFORMANCE CHARACTERISTIC OF QUALIFIED BOXERS

Authors Rybachok R. O.
roman_f@bk.ru
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine

Abstract In the article the features of stimulation subsidiary means complex to performance characteristic of qualified boxers are represented. Data received during competition modeling experiment are show athletes special working capacity growing after stimulation subsidiary means applications. Application complex of special means before performance permit to activity initiate realize mechanism of special working capacity of qualified boxers. As a result in the first two rounds reliable number of kicks and effective attacks are increase and mistake number go down. Represented data testify about stimulation subsidiary means effective influence to performance of qualified boxers.
Key words skilled boxers; stimulation of capacity; subsidiary facilities; competition performance indicators;
References Ankina L.I. Osobennosti predstartovoj razminki i massazha plovcov vysokoj kvalifikacii L. I. Ankina Teoriia i Praktika fizicheskoj kul"tury. -1997. -vol.2. p. 12-19.

Vinogradov V. E. Stimuliaciia rabotosposobnosti i vosstanovitel"nykh processov v trenirovochnoj i sorevnovatel"noj deiatel"nosti kvalificirovannykh sportsmenov: Monografiia V. E. Vinogradov. - Kiev.: PNP Slavutich-Del"fin, 2009. - 367 p.

Gas"kov A.V. Struktura i soderzhanie trenirovochno-sorevnovatel"noj deiatel"nosti v bokse: Monografiia A.V. Gas"kov, V.A. Kuz"min. - Krasnoiarsk: Krasnoiar. gos. un-t, 2004. - 112 p.

Golec V.I. Kompleksnoe ispol"zovanie fizicheskikh sredstv vosstanovleniia s cel"iu upravleniia parametrami trenirovochnykh i sorevnovatel"nykh nagruzok vysokokvalificirovannykh sportsmenov (na primere plavaniia i velosporta). Avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk V. I. Golec. - K., 1987. -22 p.

Dubrovskij V. I. Sportivnyj massazh. Uchebnoe posobie dlia vysshikh i srednikh uchebnykh zavedenij po fizkul"ture V. I. Dubrovskij - M.: Izdatel"stvo Shag, 1994. - 448 p.

Mirzoev O.M. Vosstanovitel"nye sredstva v sisteme podgotovki sportsmenov O. M. Mirzoev - M.: Fizkul"tura i sport, 2005. - 220 p.

Nekrasov V. P. Ocenka sorevnovatel"noj deiatel"nosti bokserov V. P. Nekrasov, Iu. B. Nikiforov, N. A. Khudadov Boks: Ezhegodnik. - M.: Fizkul"tura i sport, 1982. p. 16-20.

Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte V. N. Platonov. - Kiev: Olimpijskaia literatura, 2004. - 808 p.

Rybachok R. A. Vnetrenirovochnye sredstva kak faktor sovershenstvovaniia predstartovoj podgotovki kvalificirovannykh bokserov R. A. Rybachok Slobozhans"kij naukovo-sportivnij visnik. - 2008.- vol. 3. p. 49-53.

Enoka R. M. Osnovy kineziologii R. M. Enoka. - Kiev: Olimpijskaia literatura, 1998. - 400 p.

First page 97
Last page 101
Volume 1
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents