TECHNOLOGY OF TRAINING LOADS REGISTRATION IN SINGLE COMBATS (IN TERMS OF BOXING)

Authors Gaskov A.V.
gaskov@bsu.ru
Buryatskiy state university
Ulan ude, Russia

Kuzmin V.A.
atosn35@mail.ru
Siberian state aerospace university
Krasnoyarsk, Russia

–†utin L.P.
atosn35@mail.ru
Siberian state aerospace university
Krasnoyarsk, Russia

Abstract The worked out technology allows to plan and estimate skilled boxers' training load efficiently with getting more information. The work objective was to determine directed influence of several groups of exercises on some indices of skilled boxers' training activity. The found out peculiarities of exercises influence on boxers' competitive activity may be used while optimizing training process.
Key words training aids; amount and intensity of training load; competitive activity; directed influence; efficiency;
References Nikiforov Iu.B. Postroenie i planirovanie trenirovki v bokse. Iu.B. Nikiforov, I.B. Viktorov. - M.: Fizkul"tura i sport, 1978. - 210 p.

Nikiforov Iu.B. Effektivnost" trenirovki bokserov. Iu.B. Nikiforov. - M.: Fizkul"tura i sport, 1987. - 192 p.

Sorvanov V.A. Ob indikacii trenirovochnykh sredstv razlichnoj moshchnosti v sportivnoj bor"be V.A. Sorvanov Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury. - 1978. - vol. 2. p. 19-22.

Cherniak A.V. Metodika planirovaniia predsorevnovatel"noj podgotovki bokserov. A.V. Cherniak, G.I. Mokeev, Iu.B. Nikiforov. - V kn.: Boks: Ezhegodnik. - M.: Fizkul"tura i sport, 1981. p. 12-16.

Struktura i soderzhanie trenirovochno-sorevnovatel"noj deiatel"nosti v bokse: Monografiia A.V. Gas"kov, V.A. Kuz"min; Krasnoiar. gos. un-t. - Krasnoiarsk, 2004. - 112 p.

Cirgiladze I.V. Model"nye kharakteristiki vysokokvalificirovannykh bokserov v sisteme upravleniia ikh podgotovkoj I.V. Cirgiladze, A.A. Novikov Olimpijskij boks segodnia. - M. 29 sentiabria 1989: Tezisy Mezhd. nauchn. simpoziuma. - M., 1989. p. 16-17.

First page 19
Last page 23
Volume 1
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents