METHODICAL PECULIARITIES OF TECHNIQUE-TACTIC SPORTSMANSHIP OF COMBAT SPORTSMAN WITH THE HELP OF TECHNICAL MEANS

Authors Boychenko N.V.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Abstract The article deals with methodical peculiarities of technique-tactic skill of combat sportsmen with the help of technical means. Here is determined the general methodical peculiarities and recommendations on application of the technical means during training educational lessons. Practical recommendations on application traditional the combat sportsmen equipment is chosen. Here is determined the general methodical peculiarities of serial and combinations technique of combat sportsman with the help of traditional equipment.
Key words technical means; exercise equipment; technique; recommendations; methodical peculiarities; traditional equipment;
References Alimov A. Boks: Posobie po primeneniiu, ili put" voina A.Alimov. - Rostov nD: Feniks: Krasnodar, 2008 - 188 p.

Beloborodov N.M. Boks. Tekhnika i taktika (Prakticheskoe posobie) N.M Beloborodov. - Kazan": Sport-Print, 2005. - 352 p.

Butenko B.I. Specializirovannaia podgotovka bokserov B.I. Butenko- M.: Fizkul"tura i sport, 1967. - 69 p.

Garakian A.I. Boks. Tekhnika i trenirovka akcentirovannykh i tochnykh udarov A.I. Garakian, O.V. Men"shikov, Z.M. Khusiajnov. - M.: Fizkul"tura i Sport, 2007. - 192 p.

Gradopalov K.V. Boks [4-e izd. pererab. i dop.] K.V. Gradopalov. - M.: Fizkul"tura i sport, 1965. - 338 p.

Ermakov S.S. Trenazhery v volejbole: Uchebnoe posobie S.S. Ermakov, K.K. Martyshevskij, N.A. Nosko - K.: ISMO, 1999. -160 p.

Laptev A. Upravlenie trenirovannost"iu bokserov A. Laptev, V. Lavrov, P. Levitan. - M.: Fizkul"tura i sport, 1973. - 103 p.

Lysenko A.S. Boks. Sovershenstvovanie tekhniki (Prakticheskoe posobie) A.S. Lysenko. - Khar"kov: FLP Dudukchan I.M., 2007. - 152 p.

Ogurenkov E.I. Blizhnij boj v bokse [ispravlennoe i dop.] E.I. Ogurenkov. - M.: Fizkul"tura i sport, 1969. - 187 p.

Platonov V.N. Obshchaia teoriia podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte V.N. Platonov. - K.: Olimpijskaia literatura, 1997. - 584 p.

Polievskij S.A. Tekhnicheskie sredstva obucheniia v sportivnykh igrakh S.A. Polievskij, L.A. Latyshkevich. - K.: Zdorovia, 1986.- 176 p.

Taktiko-tekhnicheskie kharakteristiki poedinka v sportivnykh edinoborstvakh [Pod redakciej A.F. Sharikova i O.B. Malkova]. - M.: Fizkul"tura i Sport, 2007. - 224 p.

Iushkevich T.P. Trenazhery v sporte T.P. Iushkevich, V.E. Vasiuk, V.A Bulanov. - M.: Fizkul"tura i sport, 1989. - 320 p.

First page 7
Last page 10
Volume 1
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents