THE ANALYSIS OF THE COMPUTER TECHNOLOGIES USED DURING PREPARATION OF SPORTSMEN, SPECIALIZING BODYBUILDING

Authors Sedljar J.V.
miytrener@gmail.com
Glukhov national pedagogical university
Glukhov, Ukraine

Abstract The generalized data about directions of information technologies use in sports practice are cited in the article. The opportunities of information-methodical system "Athlete" use in system of bodybuilder's preparation are examined in details. Program "Athlete" is a collection of tools, methods of automated data collection, processing, storage and use of information, with access to various information resources, including Internet. The prospects of computer technologies use in educational-training process of the sportsmen specializing in bodybuilding are designated.
Key words computer technologies; bodybuilders; training process;
References Laputin A.N. Olimpijskomu sportu - vysokie tekhnologii A.N. Laputin, V.I. Bobrovnik. - K.: Znannia, 1999. - 164 p.

Usychenko V.V. Informacionnye tekhnologii v sisteme podgotovki vysokokvalificirovannykh sportsmenov-bodibilderov V.V. Usychenko Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu. - 2008. - vol. 4. p. 126-129.

Usychenko V. Komp"iuternye tekhnologii v sisteme podgotovki sportsmenov bodibilderov V. Usychenko Strategii de dezvoltare a sportului pentru toti si bazele legislative ale domeniului culturii fizice si sportului in tarile csi. Materialele Congresului, - 2008 g. : tezisy dokl. - Kishinev, 2008. p. 396-398.

Usychenko V.V. Opredelenie etalonnykh proporcij tela sportsmenov-bodibilderov na osnoveispol"zovaniia sovremennykh komp"iuternykh sredstv V.V. Usychenko Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej. - vol. 6. - 2007. p. 45-52.

Fedorov A.I. Kompleksnyj kontrol" v sporte: teoretiko-metodicheskie, tekhnicheskie i informacionnye aspekty. A.I. Fedorov. - Cheliabinsk, 2004. - 131 p.

Komp"iuternaia programma-sovetchik, kak dlia nachinaiushchikh, tak i opytnykh bodibilderov. Bodyron 4.0 Sajt komp"iuternoj programmy dlia bodibilderov Bodyron - Rezhim dostupa: http:www.bodyron.narod.ru.

First page 86
Last page 89
Volume 2
Year 2009
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents