PRINCIPLES OF INDIVIDUAL SELECTION OF MEDICAL PLANTS FOR RENEWAL OF CAPACITY OF SPORTSMEN

Authors Kozina Zh.L
sport2005@bk.ru
Kharkov National Pedagogical University
Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine

Abstract Principles of personalising of application of herbs are developed. They are necessary for optimisation of operation of adaptive systems of an organism. Application of collectings of herbs promoted normalization of researched parameters. The collecting is constituted according to personalities of sportsmen. They were defined on parameters of vegetative balance and the contents of a hydrocortisone, an insulin and β-endorphins in a blood. Outcomes testify to efficiency of designed principles of personalising of application of herbs for recovering serviceability of sportsmen.
Key words sport; renewal; medical plants; individualization; vegetative balance; kortizol; insulin;
References Goncharova T.A. Enciklopediia lekarstvennykh rastenij T.A. Goncharova. - M.: Dom MSP, 1997. - 456 p.

Dubrovskij V.I. Valeologiia. Zdorovyj obraz zhizni V.I. Dubrovskij. - M.:RETORIKA: Flinta, 1999. - 560 p.

Zotov V.P.. Vosstanovlenie rabotosposobnosti v sporte Zotov V.P.. - K.: Zdorovia, 1990. - 200 p.

Kozina Zh.L. Efektivnist" vikoristannia mumijo ta kvitkovogo pilka dlia pidvishchennia pracezdatnosti i likuvannia oporno-rukhovogo aparatu basketbolistiv Zh.L. Kozina, V.F. Sliusarev, I.P. Krivich Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: Zbirnik naukovikh prac" za red. Iermakova S.S., Kharkiv, KhKhPI, 2001. - vol.15. p. 3-7.

Kozina Zh.L. Effektivnost" ispol"zovaniia prirodnykh bal"zamov dlia razvitiia sily gandbolistov Zh.L. Kozina, Iu.A. Gorchaniuk Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: Sb. nauchnykh trudov pod red. Ermakova S.S. - Khar"kov: KhKhPI, 2002. - vol. 1. p. 25-33.

Kozina Zh.L. Vpliv kompleksnoi metodiki vidnovlennia na koncentraciiu kortizolu ta insulinu u sportsmeniv-basketbolistiv Zh.L. Kozina, O.V. Pieshkova, S.V. Borovs"kij Aktual"ni problemi fizichnoi kul"turi i sportu: Zb. nauk.prac" Gol.red. V.O. Driukov. - K.: Nauk.svit, 2004. - vol.3. p. 34-44.

Likars"ki roslini pid. red. Grodzins"kogo A. M. - Kiiv. - 544 p.

Chikov P.S. Atlas arealov i resursov lekarstvennykh rastenij SSSR P.S. Chikov. - M.: Kartografiia, 1983. - 340 p.

First page 29
Last page 33
Volume 2
Year 2009
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents