Title (journal) Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej
=Physical education of the student of creative specialties. - 2008. - N 2.
Pages 45-51
Title (article) Development of coordination is in the educational training process of freestylers
Authors Lyulina
N. V.
sport2005@bk.ru
Krasnoyarskiy state pedagogical university

Vetrova
I. V.
sport2005@bk.ru
Krasnoyarskiy state pedagogical university
Annotation The modern combinations of all types of multiathlon are sated by the large quantity of acrobatic activities with complex rotations and turns round different rotation axis in unsupported positions, which results in strong stimulation and strain of vestibular device. Practical importance of developed technique is concluded in the opportunity of application of the developed complex of activities for further developing of coordination in the freestylists' teaching-and-training process.
Key words freestyle
trampoline
coordination
rotation
activity
technique
References

Verhoshanskii, Yu.V. Osnovy special'noi fizicheskoi podgotovki sportsmenov / Yu.V. Verhoshanskii. - M.: FiS, 1988. - 180 p.

Karlyshev, V.M. Metodika kompleksnogo kontrolya v podgotovke gornolyjnikov / V.M. Karlyshev. - Omsk: Chelyabinsk.,1989.- 49 p.

Kobyakov, Yu.P. Trenirovka vestibulyarnogo analizatora gimnastov / Yu.P. Kobyakov. - M.: FiS, 1976. - 86 p.

Ozolin, N.G. Nastol'naya kniga trenera / N.G. Ozolin. - M.: Izd-vo «Astrel'», 2002. - 864 p.

Rostovcev D.E. Podgotovka gornolyjnika / D.E. Rostovcev. - M.: FiP.,1987.- 87 p.

Salmanova G.Yu. Uroki gornyh lyj - M.: FiP., 1983.-43s

Strelec, V.G., Teoriya i praktika upravleniya vestibulomotorikoi cheloveka v sporte i professional'noi deyatel'nosti / V.G. Strelec, A.A. Gorelov. - Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury. - 1996 - Vol.5.

Yalakas, P.I. Shkola gornolyjnika. / P.I.Yalakap.- M.: FiP., 1973 - 109 p.

PDF, full text
Table of Contents