Title (journal) Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej
=Physical education of the student of creative specialties. - 2008. - N 2.
Pages 103-110
Title (article) Problem of formation of physical training of the person of the student in the theory and practice of a pedagogical science
Authors Gontar
O.P.
sport2005@bk.ru
Siberian Federal University
Annotation The substantial nature of sports education is defined by necessity purposefully to form necessity of occupations by physical exercises, to fix a habit to care of the health independently, promoting thus conversion of obligatory educational process in process of physical self-improvement of students. During this process it is important to put in pawn a fundamentals of continuous sports education. To start it is necessary with obligatory: to learn the student to care of the health, to be engaged in self-education in this field of activity during all life.
Key words physical
crop
student
pedagogics
theory
practice
References

Vvedenie v teoriyu fizicheskoi kul'tury : ucheb. posobie dlya in-tov fiz. kul'tury: dop. Kom. po fiz. kul'ture i sportu / red. Matveev L.P. - M.: FiS, 1983. - 128 s.: il.

Vzaimootnoshenie sporta i politiki s pozicii gumanizma / [sost. i red. V.I. Stolyarov, D.A. Sagalakov, E.V. Stopnikova] ; Gumanitar. Centr "SpArt" RGUFK. - M.: Astra-press, 2005. - 256 s.

Vizitei N.N. Fizicheskaya kul'tura lichnosti : (Probl. chelovech. telesnosti: metodol., social. - filos., ped. aspekty) / Otv. red. V. I. Stolyarov; Kishin. gos. ped. in-t im. I. Kryange. - Kishinev: Shtiinca, 1989. - 107 s.

Vilenskii M.Ya. Metodologicheskie osnovy i koceptual'nye predposylki processa formirovaniya fizicheskoi kul'tury lichnosti / Vilenskii Mihail Yakovlevich, Pet'kov Valerii Anatol'evich; RAEN. - M., 2002. - 56 s.

Kagan M.P. Estetika kak filosofskaya nauka. SPb., 1997. - 240p.

Maksimov A.V. Lichnoe i obschestvennoe v sisteme otnoshenii cheloveka k fizicheskoi kul'ture / Maksimov A.V., Novikov B.I. // Nravstvennyi potencial sovremennogo sporta : Materialy 4 Vsesoyuznogo metodologicheskogo seminara (g. Suzdal', 10-12 marta 1988 g.). - M., 1989. - P. 21-25.

PDF, full text
Table of Contents