Title (journal) Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej
=Physical education of the student of creative specialties. - 2008. - N 1.
Pages 29-38
Title (article) Optimization of a structure of precompetition mesocycles for qualified sportsmen
Authors Muntyan
V.S.
sport2005@bk.ru
Kharkov humanitarian university is the «Folk Ukrainian academy»
Annotation The problem of mesocycles improvement for qualified sportsmen is very important in modern sport. Getting the training required level for competitions depends a lot on rational load allocation including the allocation of its trends, volume, and intensity. The analysis of general regularities that occur when training load and individual characteristics of sportsman are both taken into account helps to realize the best structure of basic and precompetition mesocycles.
Key words mesocycle
basic
precontest
volume
load
intensity
References

Alabin A.V., Barskaya N.P., Fil'. P.N. Osnovy planirovaniya v processe mnogoletnei trenirovki sportsmenov: Ucheb.-metod. Posobie. - Har'kov: HaGIFK, 1997. - 56 p.

Arzyutov G.N. Mnogoletnyaya podgotovka v sportivnyh edinoborstvah. - K.: NPU im. Dragomanova, 1999. - 410 p.

Dan'ko G.V. Individualizaciya trenuval'nogo procesu borciv visokoi kvalifikacii u ciklah bezposeredn'oi pidgotovki do zmagan': Avtoref. dip. ... kand. nauk z fiz. vihovannya i sportu. - K., 1999. - 16 p.

Dahnovskii V.P., Leschenko P.P. Podgotovka borcov vysokogo klassa. - K.: Zdorov'ya, 1989. - 190 p.

Muntyan V.P. Optimizaciya special'noi podgotovki v rukopashnom boe s uchetom individual'nyh osobennostei sportsmenov: Disp. … kand. nauk po fiz. vospitaniyu i sporta. / Har'k. gop. akad. fiz. kul'tury. - H.:, 2006. - 195 p.

Nikiforov Yu.B. Effektivnost' trenirovki bokserov. - M.: FiS, 1987. - 192 p.

Palatnii A.L. Planuvannya trenuval'nih zasobiv zagal'noi i special'noi spryamovanosti na riznih etapah bagatorichnoi pidgotovki bokseriv. Avtoref. dip. ... kand. nauk fiz. vihovannya i sportu. - K., 2001. - 20 p.

Platonov V.N. Obschaya teoriya podgotovki sportsmenov v olimpiiskom sporte. - K.: Olimp. l-ra, 1997. - 583 p.

Tronin N.I. Sootnoshenie sredstv obschei i special'noi podgotovki na etapah predsorevnovatel'noi trenirovki borcov vysshih razryadov: Avtoref. dip. ... kand. ped. nauk. - K., 1987. - 21 p.

Filin V.P., Semenov V.G., Alabin V.G. Sovremennye metody issledovanii v sporte: Ucheb. posobie - Har'kov: Osnova, 1994.- 130 p.

Fetisov V.I. Individualizaciya vikoristannya udarnyh mikrocikliv kontrol'no-pidgotovchogo mezociklu pidgotovki kvalifikovanih borciv: Avtoref. dip. … kand. ped. nauk. - K., 1998. - 17 p.

Harre D. Principals of Sports training. - Berlin: Spotverlag, 1982.- 351 p.

PDF, full text
Table of Contents