A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

C

Cretu, M., University of Pitesti: Pitesti
Cretu, M., Faculty of Science, Physical Education and Informatics; University of Pitesti
Curby, D., USA Wrestling Sport Science Committee
Custodio, Emerito R., Cebu Technological University
Cynarski, W., University of Rzeszów

D

Danylchenko, V.A., National Academy of Internal Affairs
Degtyarenko, T. V., South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Demir, H., Faculty of Sports Science, Selçuk University
Demirci, D., Faculty of Health Sciences, Department of Ergoteraphy, İstanbul Bilgi University
Demirtaş, B., Faculty of Sport Sciences, Sakarya University of Applied Sciences
Denisenko, I.A., Zaporozhia National University
Dereka, T.Hr., Borys Grinchenko Kyiv University
Dmitruk, Katarzyna, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Dolański, Bartosz, Gdansk University of Physical Education and Sport
Dolinnyj, U.A., Donbass State Machine-Building Academy
Dolinsky, B. T., South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Donets, A.V., Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
Dornowski, Marcin, Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk
Doroshenko, E. Yu., Zaporizhzhya State Medical University
Doroshenko, E.Iu., Zaporozhia National University
Doroshenko, S. A., Siberian Federal University
Doroshenko, Sergey A., Siberian Federal University
Dorzhieva, O.S., Buryat State University
Drogomeretsky, V.V., Belgorod State National Research University
Drogomeretsky, V.V., National Research University Belgorod State University

201 - 225 of 1136 items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>