A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yermakova, Tetiana, Kharkov State Academy of Design and Arts
Yermakova, Tetiana S., Kharkiv State Academy of Design and Arts
Yeşeri, Mustafa, Private Farabi Hospital
Yevtushenko, I.M., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Yıldız, M., School of Physical Education and Sports, Afyon Kocatepe University
Yıldız, Yağmur, Aksaray University
Yilmaz, A., Erciyes University
Yilmaz, A., Department of Sports Sciences, Baskent University
Yılmaz, A.K., Ondokuz Mayıs University
Yukhno, Y.O., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Yüksel, M.F., Faculty of Education, Necmettin Erbakan University
Yüksel, Mehmet F., Necmettin Erbakan University
Yurchyshyn, Y.V., Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University
Yurdakul, Hüseyin Ö., Çanakkale Onsekiz Mart University

Z

Zadorozhnaya, O.R., Lvov State University of Physical Culture
Zaharova, L.V., Siberian Federal University
Zahra, Hojati, Islamic Azad University
Zainuddin, Zainal Abidin, University Technology Malaysia
Zakharova, L.V., Siberian Federal University Trade and Economic Institute
Zakorko, I.P., National Academy of Internal Affairs
Zalyapin, V.I., South Ural State University
Zanevskyy, Ihor, Lviv State University of Physical Culture
Zapert, Monika, University of Warmia & Mazury in Olsztyn
Zaplatina, Natalia Yu., Sochi State University
Zayed, W., Higher Institute of Sport and Physical Education

1126 - 1150 of 1172 items    << < 41 42 43 44 45 46 47 > >>