A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Martsiv, V.P., Lviv State University of Physical Culture
Martyniuk, O.V., National Mining University
Maryam, Yosefi, Shomal University
Marynych, V.L., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Marzieh, Nazari, Islamic Azad University
Masliak, I.P., Kharkiv State Academy of Physical Culture
Masliak, I.P., Department of Theory and Methodology of Physical Education, Kharkiv State Academy of Physical Culture
Masliak, Irina P., Kharkiv State Academy of Physical Culture
Maslyak, I. P., Kharkov State Academy of Physical Culture
Maximovich, N.Y., National University “Odessa Academy of Law”
Mayda, M.H., Ondokuz Mayıs University
Mayda, M.H., Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences, Ondokuz Mayıs University
Mayevsky, M.I., Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Maystruv, V.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Mazurok, Natalija, National Pedagogical Dragomanov University
Medillo, Dara – Hill B., Cebu Normal University
Mehmet, Soyal, School of Physical Education and Sports, Sakarya University
Mehrali, Hemati-Nejad, University of Guilan
Mehran, Azarian, Sahand University of Technology
Mehrdad, Hefzollesan, Sahand University of Technology
Mehrdad, Moharramzadeh, University of Urmia
Mehrzad, Shabani, Department of Sport Physiology, Ahvaz Shahid Chamran University
Melki, H., Higher Institute of Sport and Physical Education
Menshikh, E.E., Cherkasy National University
Merkulova, T.V., V. N. Karazin Kharkov National University

726 - 750 of 1257 items    << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>