A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Drojjin, V.U., Luhansk Taras Shevchenko National University
Druz, V.A., Kharkov State Academy of Physical Culture
Druz, V.A., Kharkiv State Academy of Physical Culture
Dudkina, S.G., National Research University Belgorod State University
Dudko, M.V., Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Dudnyk, I.O., Cherkassy national University named after Bogdan Khmelnitsky
Dudorova, L.J., Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Dudorova, L.J., National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Dudorova, L.Y., Department of Physical Education and Health, Kiev National University of Technology and Design
Dudorova, L.Y., Kiev National University of Technology and Design
Dudorova, L.Yu., Kiev National University of Technology and Design
Dukh, T., Lviv State University of Physical Culture
Dutchak, M. V., National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Dwojaczny, Blanka, Collegium Medicum im. L.Rydygiera Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Dyachenko, A.A., Vinnytsya State Pedagogical University Named After Mikhaylo Kotsubinskiy
Dzhym, V.Yu., Kharkov State Academy of Physical Culture
Dziarkowski, Dariusz, Collegium Medicum im. L.Rydygiera in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń

E

Eftekhari, Ozra, University of Shomal
Eider, E., Szczecin University
Eider, Jerzy, Szczecin University
Eker, S., Ministry of Health Sakarya University Education and Research Hospital
Ekrami, Mostafa, Islamic Azad University
Emami, Mina, University of Guilan
Emir, E., Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Department of Physical Education and Sport Teaching, Ondokuz Mayıs University
Emshanova, Y.O., National University of Physical Education and Sport of Ukraine

226 - 250 of 1136 items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>