Zhula, V.P., Chernigov National Pedagogical University, Ukraine