Hodorchenko, V.M., Tavricheskiy National University, Ukraine