Kaçoğlu, Celil, Eskişehir Technical University, Turkey