Beliak, Yu.I., Prikarpatskiy National University, Ukraine