Maystruv, V.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine