Verboviy, V.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine