Krovykov, V.F., Tavricheskiy National University, Ukraine