Semanychyn, T.M., Prikarpatskiy National University, Ukraine