Kutek, T.B., Zhytomyr State I. Franko University, Ukraine