Kutek, T.B., Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine