, Precarpathian National University V.Stefanyk, Ukraine