Baskevich, O.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine