Kolomiytseva, O.E., Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine