, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland