Vasileiou, Efstathios, University of Athens, Greece