Nechyporenko, D.L., Cherkasy National University, Ukraine