Akhmatgatin, Anvar A., Vladislav Y. Lebedinsky, Gennady K. Khomyakov, Mikhail D. Kudryavtsev, Alena G. Galimova, Tatyana L. Kamoza, Evgeniy V. Panov, Vladimir A. Kuzmin, Alexey V. Gaskov, Leonid K. Sidorov, and Sergey A. Doroshenko. “The Effectiveness of students’ Preparation in Physical Training at the Universities of Various Departments”. Physical Education of Students 24, no. 1 (February 4, 2020): 4–10. Accessed May 29, 2023. https://sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/1012.