Akhmatgatin, Anvar, Vladislav Lebedinsky, Gennady Khomyakov, Mikhail Kudryavtsev, Alena Galimova, Tatyana Kamoza, Evgeniy Panov, Vladimir Kuzmin, Alexey Gaskov, Leonid Sidorov, and Sergey Doroshenko. “The Effectiveness of Students’ Preparation in Physical Training at the Universities of Various Departments”. Physical education of students 24, no. 1 (February 4, 2020): 4-10. Accessed August 11, 2022. https://sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/1012.