Lebedinskiy, V., Koipysheva, E., Rybina, L., Kudryavtsev, M., Sidorov, L., Zukanov, N., Doroshenko, S. A., Kondratyuk, T. A. and AlshuvaіliH. H. (2018) “Dynamics of physical fitness changes in preschool children, schoolgirls and female students of Eastern Siberia (Russia)”, Physical education of students, 22(5), pp. 243-251. doi: 10.15561/20755279.2018.0503.