OSIPOV, A.; KUDRYAVTSEV, M.; KRAMIDA, I.; IERMAKOV, S.; KUZMIN, V.; SIDOROV, L. Modern methodic of power cardio training in students’ physical education. Physical education of students, v. 20, n. 6, p. 34-39, 12 dez. 2016.